Aš vieną dieną surasiu, kur mano namai ir nors mano kelias vingiuotas, bet veda tenai. (AM)